dilluns, 9 de març de 2009

ELS SONS DEL CATALÀ = FONÈTICA

DILLUNS, 09/03/2009 - 06:00h

'Els sons del català', una web per a aprendre fonètica

Aplega materials que en faciliten l'aprenentatge · Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons en són els responsables

Avui es presenta oficialment la pàgina web 'Els sons del català', amb materials que faciliten l'aprenentatge autònom de la fonètica. Va destinat tant a estudiants de secundària com a universitaris. I serveix, també, per aprendre el català com a llengua estrangera. A més a més, segons que diuen els autors, és una eina que pot resultar molt útil per als professionals de l'assessorament lingüístic o la logopèdia. La pàgina és obra de la UB.

En són els responsables els professors Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons, que han tingut l’assessorament de professors de fonètica de les universitats catalanes. Un seguit de tècnics han tingut cura de la representació acústica, dels dibuixos i de les animacions en Flash, del disseny, de l'estructura de la pàgina i dels enregistraments de so i d’imatge. I l'han sufragada la Universitat de Barcelona (UB), l'Institut Ramon Llull (IRL) i la Casa de les Llengües.

De moment, hi ha exposats els sons del dialecte oriental central. Aquesta primera fase es completarà amb l'exposició dels sons dels dialectes més important; i més endavant, s'hi publicaran exercicis generals, però també d'específics de cada dialecte.

L'acte de presentació, a càrrec de Joan Solà, Josefina Carrera i de Clàudia Pons, serà presidit per la vice-rectora de Docència i Convergència Europea de la Universitat de Barcelona, Amelia Díaz, el degà de la Facultat de Filologia, Adolfo Sotelo, i el director del Departament de Filologia Catalana, Sebastià Bonet (a les 12.15 a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, plaça de la Universitat).

Més webs per a aprendre fonètica

A la xarxa hi ha més webs per a millorar la nostra fonètica, o a aprendre-la. La 'Guia de correcció fonètica', de Gabriel Bibiloni, lingüista i professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), n'és un bon exemple: 'Si considerau que parlar la llengua amb correcció és important; i, sobretot, si, a més, parlau en català públicament i us interessa donar una bona imatge; si sou ensenyant i us sentiu responsable del model donat als vostres alumnes; i, especialment, si sou professional dels mitjans de comunicació audiovisuals (ràdio, televisió) i sou conscient que la qualitat lingüística és una part essencial de la qualitat global del producte que oferiu, aquestes pàgines us poden ser molt útils', explica Bibiloni a la pàgina de benvinguda.

Una altra recomanació: l''Atles interactiu de l'entonació del català', del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té per finalitat 'la presentació sistemàtica d'una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l'estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans, de tal manera que es pugui iniciar l’estudi de la notable diversitat dialectal de l'entonació catalana. Coordinat per la UAB, hi participen universitats de tot el domini lingüístic.

La fonètica és una qüestió important. Per què? Ho explica molt clarament Gabriel Bibiloni a l'article 'Amb la cara desfigurada': 'Ho he escrit diverses vegades i ho escriuré les que calgui: la fonètica, la pronunciació, és la cara de la llengua, la fesomia que es copsa al primer cop d’orella. Part essencial de la personalitat de l’idioma. Aquesta cara del català, única i irrepetible, que ens singularitza i ens diferencia dels altres, s’ha mantingut intacta fins ara, i encara hi ha una part important de la nostra societat que la manté. Però fins quan?' (tot l'article).

Llista d'enllaços per a aprendre català a Nosaltres.cat
+ Més articles de Gabriel Bibiloni sobre fonètica: Prounciació: tenim un problema | Pronunciació: qüestió de models i de poder | Pronunciació: la responsabilitat dels mitjans