dissabte, 7 de març de 2009

NARPAN, espai de literatura i cultura medieval

L’Espai Narpan, coordinat per Sadurní Martí i Miriam Cabré, dóna accés (des de juny de 2003) als materials de l’equip d’investigació del Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana" ('SGR 2005-00346), dirigit per Lola Badia, i amb membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona.


EDICIONS ELECTRÒNIQUES - ELECTRONIC EDITIONS

Pere d'ARAGÓ

De vita, moribus et regimine principum

ed. Alexandra Beauchamp


Francesc EIXIMENIS

Ars praedicandi populo

ed. M. de Barcelona


Cartes

ed. Sadurní Martí


De triplici statu mundi

ed. Albert Hauf


Summa Theologica Fragmenta

ed. León Amorós


Tractat d'usura

ed. Josep Hernando
Ramon LLULL

Art Demostrativa

ed. Salvador Galmés


Començaments de medicina

ed. Lola Badia


Doctrina pueril

ed. Joan Santanach


Liber principiorum medicinae

ed. Iu Salzinger


Lògica nova

ed. Antoni Bonner


Regles introductòries a la pràctica de l'Art Demostrativa

ed. Salvador Galmés


Taula general

ed. Salvador Galmés


Tractat d'astronomia

ed. Lola Badia
Bernat METGE

Lo somni

ed. Lola Badia


Apologia

ed. Lola Badia
Joan ROÍS DE CORELLA

Proses mitològiques

ed. Josep Lluís Martos
SAL·LUSTI

Iugurta, traducció del s. XIV

ed. Montserrat Lluch