dimecres, 5 de desembre de 2007

RECURSOS LINGÜÍSTICS EN LÍNIA

Vocabularis específics

Diccionari del vi
Vocabulari del degustador de vi
Glossari del vi

Gastronomia japonesa
Glossari de cuina
Glossari de termes culinaris i plats de la cuina catalana

Lèxic de begudes i productes alimentaris
Lèxic i documents per a forns i pastisseries
Terminologia de productes de supermercat
Vocabulari bàsic de restaurants, bars i cafeteries
Vocabulari de bars i restaurants
Vocabulari de restaurants
Vocabulari del restaurant basc-català

Instruments musicals
Vocabulari de la notació musical
Vocabulari musical sonor

Diccionari enciclopèdic de medicina
Vocabulari d’ortopèdia
Vocabulari de cardiologia
Vocabulari de ginecologia i obstetrícia
Farmacologia: denominacions comunes internacionals
Diccionari de farmàcia
Índex farmacològic
Glossari bàsic de la sida
Glossari de genètica molecular
Vocabulari de medicina preventiva
Vocabulari de psiquiatria
Vocabulari de monitoratge (medicina intensiva)
Vocabulari de l’aparell digestiu
Vocabulari de genètica
Vocabulari bàsic d’òptica i optometria
Lèxic de bioquímica
Vocabulari de biologia cel·lular
Glossari de la salut
Reculls del lèxic de les especialitats mèdiques
Vocabularis bàsics de les especialitats mèdiques
Enciclopèdia de la salut (en portugués)

Diccionari de geologia
Diccionari de cartografia
Diccionari de dades cartogràfiques

Diccionari de sanejament
Diccionari del reciclatge
Glossari del cicle de l’aigua
Vocabulari de gestió ambiental de l’aigua
Glossari dels residus
Vocabulari d’ecologia

Diccionari meteorològic multilingüe
Diccioratge
Vocabulari meteorològic
Escala Beaufort dels vents marítims
Escala Douglas dels estats de la mar
Denominació dels vents

Glossari d’astronomia
Vocabulari d’astronomia
Vocabulari d’astronomia: Júpiter
Glossari sobre els càlculs dels rellotges de sol

Espècies pesqueres regulades del calador mediterrani
Glossari de terminologia forestal
Vocabulari d’agrònoms
Vocabulari mediambiental
Vocabulari valencià d’ornitologia
Diccionari de zoologia
Vocabulari de zoologia
Diccionari sinonímic de les papallones de Catalunya
Vocabulari de la fauna dels Ports de Caro
Vocabulari de la flora dels Ports de Caro
Flora de Vilafranca dels Ports
Glossari de bonsais
Herbari virtual de les Illes Balears
Noms dels peixos i mariscs de les Illes Balears
Reculls lexicogràfics de la Societat Catalana de Biologia
Onomatopeies dels sons que fan alguns animals
Vocabulari de flora i fauna (CDLPV)

Diccionari visual de la construcció
Lèxic bàsic d’arquitectura tècnica
Lèxic bàsic de la construcció
Lèxic bàsic de restauració arquitectònica
Lèxic de la construcció
Lèxic multilingüe de la construcció
Vocabulari d’arquitectura
Breu glossari de l’arquitectura del romànic
Glossari d’art i termes medievals
Glossari d’història de l’art

Glossari de termes teatrals

Lèxic de l’oferta immobiliària
Vocabulari de l’oferta immobiliària

Vocabulari jurídic
Diccionario jurídico (castellà)
Fraseologia juridicoadministrativa
Buscador terminològic del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Vocabulari de dret penal i penitenciari
Vocabulari de dret processal
Vocabulari administratiu
Glossari de termes logístics
Lèxic de prevenció de riscos laborals
Diccionari de prevenció de riscos laborals
El lèxic del banc
Proposta de terminologia borsària
Recull administratiu de banca i estalvi
Renda: terminologia bàsica
Terminologia de fires i congressos
Vocabulari de comptabilitat
Vocabulari d’economia
Vocabulari d’economia
Vocabulari d’estadística

Vocabulari postal

Lèxics de la indústria
Lèxic de la fusteria
Lèxic del moble
Lèxic del moble

Lèxic de pasta, paper i cartó
Lèxic d’arts gràfiques i edició

Lèxic de béns d’equipament

Lèxic de la indústria de la pell

Lèxic de plàstic i cautxús
Lèxic del suro
Lèxic de productes químics
Lèxic d’indústria bàsica i objectes metàl·lics

Lèxic per a instal·ladors

El lèxic de la roba
Lèxic de tèxtil i confecció

Lèxic d’indústries manufactureres: instruments musicals,
jocs i joguines, joieria i bijuteria, fotografia, i material esportiu

Lèxic de maquinària i material elèctrics
Lèxic d’electrònica
Vocabulari bàsic d’instrumentació electrònica

Glossari de la pilota valenciana
Vocabulari d’atletisme
Vocabulari de bàsquet
Vocabulari d’escacs
Diccionari temàtic d’escacs
Vocabulari d’esquí
Vocabulari de futbol
Vocabulari del futbol
Vocabulari bàsic del futbol
Vocabulari de l’handbol
Vocabulari de l’hoquei
Vocabulari de la natació
Vocabulari del tenis
Vocabulari de la vela
Terminología específica de vela
Vocabulari del voleibol
Vocabulari d’escalada
Vocabulari de terminologia de muntanya
Diccionari de snowboardVocabulari del pàdel

Diccionari català alternatiu (vileses i lèxic de l’hampa)
Insults i renecs catalans

Glossari de la comunicació lingüística

Vocabulari de mètrica
Vocabulari de retòrica

Vocabulari de biblioteconomia

Vocabulari de didàctica
Vocabulari tècnic i d’ús docent metodològic, d’anàlisi de dades i psicomètric

Diccionari de telecomunicacions
Glossari de la societat de la informació
Vocabulari bàsic de les telecomunicacions
Terminologia audiovisual
Diccionari de tecnologies de la informació i la comunicacióDiccionari d’internet
Diccionari d’internet
Diccionari d’internet
Diccionari d’internet
Glossari de termes d’internet
Diccionari d’internet
Vocabulari bàsic d’internet
Vocabulari de microinformàtica

Vocabulari de física
Vocabulari de física quàntica
Vocabulari de física. Unitats de mesura del sistema internacional
Vocabulari de mecànica i ones
Vocabulari de termodinàmica i física estadística
Vocabulari d’electromagnetisme
Vocabulari bàsic d’enginyeria industrial. Mecànica i termodinàmica
Vocabulari bàsic de projectes d’enginyeria

Glossari de termes usats en fotoquímica
Els elements químics
Llistat multilingüe dels elemets químics
Taula periòdica dels elements
Terminologia química

Lèxic de les motos
Lèxic del taller
Lèxic de l’estació
Lèxic de transport turístic
Lèxic genèric portuari
Vocabulari de vaixells

Diversos :
Onelook


Enciclopèdies

Britannica
Catalanencyclopaedia
Wikipedia


Fraseologia

Refranys i dites populars


Altres recursos

Laboratori de Traducció (UJI)
Servici d’Assessorament Lingüístic (Generalitat Valenciana)
Fitxes de dubtes i terminologia (CDLPV)

Traductors automàtics

Reverso
Google Translate
Internostrum